Mitt i Enköping

HETT & KALLT

- Cars · Sweden · Europe · Helsingborg

Gläd­jan­de nedåt

Att an­ta­let om­kom­na i tra­fi­ken stän­digt sjun­ker, från 471 (2007) till 190 (2020). An­led­ning­en är allt fär­re sto­ra vägar med mö­tan­de trafik (2+1, va­jer­räc­ken) och bätt­re bi­lar.

Eu­ro­pa för­ank­ras

Att Sve­ri­ge än­nu bätt­re ska för­ank­ras vid Eu­ro­pa. El­ler tvärt om. Re­dan om 15 år kan fy­ra mö­tes­fria tunn­lar (två var­de­ra för bi­lar och tåg) för­e­na Helsing­borg och Helsin­gör.

Ovär­dig vär­de­ring

Du blir lätt lu­rad om du väl­jer att få din bil vär­de­rad on li­ne: Ris­ke­rar att bli blåst på upp till 2000 kr, ”ut­an ång­er­rätt”. Kol­la no­ga in­nan du skic­kar ditt regnr till (ö)känt fö­re­tag.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden