Dags för Vår­by­ken

Mitt i Huddinge - - Aktuellt I Huddinge -

Sön­dag 28 april, kloc­kan 12.00-14.00, Ha­galunds Tvät­te­ri­mu­se­um, Mas­mo­vä­gen 20-22, Vår­by. Väl­kom­men till Sve­ri­ges en­da tvät­te­ri­mu­se­um! Vis­ning kloc­kan 12.15. Eld un­der gry­tor­na och skölj­ning vid klapp­bryg­gan i Al­by­sjön. Knypp­ling i Rö­da stu­gan. Ser­ve­ring i Tvättar­bo­sta­den. Kostnad 20 kro­nor.

Se även tvat­te­ri­mu­se­et.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.