De oran­gea skyl­tar­na gui­dar till även­ty­ret

Mitt i Huddinge - - Huddinge Hej - Ny­hets­chef VEC­KANS KÄNSLA HAN­NA THÅ­STRÖM

För snart ett år se­dan drog vi på re­dak­tio­nen igång vårt kans­ke ro­li­gas­te pro­jekt nå­gon­sin: Vi pac­ka­de da­to­rer, ka­me­ror och sov­säc­kar och stack ut på luf­fen. Förs­ta nat­ten till­bring­a­de vi i ett av vind­skyd­den vid sjön Tre­hör­ning­en i Pa­ra­di­set. Se­na­re i vec­kan sov vi vid Göm­ma­ren. Allti­hop skrev vi om i ett te­ma­num­mer sam­ma vec­ka.

Där­e­mel­lan hann vi med att vand­ra ge­nom sto­ra de­lar av Huddinges många na­tur­re­ser­vat. Längs en del av sti­gar­na syn­tes oran­gea skyl­tar. Hud­ding­e­le­den, stod det på dem.

Nu har de­lar­na av le­den bun­dits ihop till en en­da 80 kilo­me­ter lång vand­rings­led, som sträc­ker sig från Se­gel­torp till Trång­sund, via Vår­by, Fle­mings­berg och Liss­ma – och många and­ra de­lar av Hud­dinge.

Längs vand­ring­en vän­tar över­giv­na fort, blomst­ran­de torp, kor och häs­tar som be­tar. Vind­skydd och ko­jor vän­tar med ve­den på­fylld vid rast­plat­ser­na (men håll koll så det in­te blir eld­nings­för­bud! Läs mer om det på näs­ta upp­slag).

På den här tid­ning­ens mittupp­slag be­rät­tar vi om den nya le­den, hur den kom till och om guld­kor­nen som kan­tar den. Läs – och ge er ut längs vägar­na!

Pra­ta med mig! han­na.thastrom @di­rekt­press.se

WANDERLUST. Tit­tar på kar­tan på mittupp­sla­get och bör­jar pla­ne­ra näs­ta vand­ring. El­ler kans­ke en ult­ra­ma­ra?!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.