Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na?

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

Ons­da­gar 4 sep­tem­ber-23 ok­to­ber, kloc­kan 16.00-18.00, Sko­gås bib­li­o­tek, Sko­gåstor­get 7-9. Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? En­ga­ge­ra­de vo­lon­tä­rer finns på plats för att hjäl­pa till. Läx­hjäl­pen vän­der sig till barn, unga och vux­na.

Läs mer på bib­li­o­tek.hud­dinge.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.