FRAMGÅNGSF­AKTORER

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

● FLO-ut­re­da­re, som fo­ku­se­rar på fa­mil­je­med­lem­mar.

● Hund­patrul­ler som är på brotts­plat­sen.

● Över­vak­nings­ka­me­ror som kan bi­stå med bild och film.

● Tre el­ler fler kri­mi­nal­tek­ni­ker som ge­nom­för brotts­plats­un­der­sök­ning­en

● Ti­di­ga för­hör med den dö­da­des an­hö­ri­ga.

● Att snabbt gö­ra dörr­knack­nings­för­hör.

● Snabb hus­rann­sa­kan hos den dö­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.