FRÅ­GAN · Hur såg din mor­gon ut?

Mitt i Huddinge - - HEJ HUDDINGE · TIPSA OSS! -

Ca­ta­ri­na Berg­kvist, 55, ad­mi­nist­ra­tör, Stuvs­ta: – En gans­ka van­lig mor­gon, vak­nar äter fru­kost och åker till job­bet. Men när jag är le­dig så lyx­ar jag till det. Jag so­ver ut och vak­nar när jag vak­nar. Til­la­gar en lyx­i­ga­re lat­te till fru­kosten.

Ni­na Leijd och hun­den Dell, 50, hundupp­fö­da­re, Huddinge: – Går upp, släp­per ut hun­dar­na, tit­tar på när bar­nen gör sig re­do för sko­lan. Se­dan bör­jar jag bors­ta mi­na hun­dar.

Jan Englund, 68, pen­sio­när, Tum­ba.: – Går och hand­lar var­je mor­gon.

Le­na, 77, och Ulf, 78, Al­de­ner, Pen­sio­nä­rer, Tum­ba.: – Vi går upp ti­digt, äter fru­kost och lä­ser tid­ning­en. Ulf spring­er en run­da in­nan fru­kosten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.