Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

Mitt i Huddinge - - KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 4 -

● Täv­la med Di­rekt­press! Var med i kam­pen om två bio­bil­jet­ter – ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor. ● Täv­la ge­nom att skic­ka in kod­or­den, namn och din adress till kors­ord@di­rekt­press.se – el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Kors­ord, Di­rekt­press, Box 5290, 102 46 Stock­holm” ● Se­nast på ons­dag den 29 januari kloc­kan 14.00 vill vi ha din lös­ning. ● För­ra vec­kans vin­na­re: Monica Lars­son, Vax­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.