To­ner ur Ka­le­va­la

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

Fre­dag 28 feb­ru­a­ri, kloc­kan 13.00-14.00, Hu­vud­bib­li­o­te­ket, Kom­mu­nal­vä­gen 28 A, Hud­dinge. Kom och fi­ra Ka­le­va­la­da­gen, den fins­ka kul­tu­rens dag! An­ni Lind­blad bju­der på kan­te­le­kon­sert och hög­läs­ning ut Ka­le­va­la.

An­ni Lind­blad med röt­ter från Ka­re­len, Ka­le­va­las hem­vist, be­rät­tar om det fins­ka na­tio­na­le­po­set Ka­le­va­la, dess histo­ria och bju­der på hög­läs­ning. ¨ Hon spe­lar även troll­bin­dan­de mu­sik på det tra­di­tio­nel­la sträng­in­stru­men­tet kan­te­le.

Hon har med sig bå­de 36-sträng­a­de kon­sert­kan­te­len samt den 5-sträng­a­de kan­te­le som Vä­i­nämö­i­nen själv spe­la­de i Ka­le­va­la.

Läs mer på bib­li­o­tek.hud­dinge.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.