Mitt i Huddinge

Toner ur Kalevala

-

Fredag 28 februari, klockan 13.00-14.00, Huvudbibli­oteket, Kommunalvä­gen 28 A, Huddinge. Kom och fira Kalevalada­gen, den finska kulturens dag! Anni Lindblad bjuder på kantelekon­sert och högläsning ut Kalevala.

Anni Lindblad med rötter från Karelen, Kalevalas hemvist, berättar om det finska nationalep­oset Kalevala, dess historia och bjuder på högläsning. ¨ Hon spelar även trollbinda­nde musik på det traditione­lla stränginst­rumentet kantele.

Hon har med sig både 36-strängade konsertkan­telen samt den 5-strängade kantele som Väinämöine­n själv spelade i Kalevala.

Läs mer på bibliotek.huddinge.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden