Mo­tor­cy­kel­stöl­der och hög­ljud­da bråk i Sko­gås

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

SKO­GÅS Ons­dag den 3 ju­ni Kloc­kan 01.57

Stöld­för­sök. Nå­gon såg fle­ra per­so­ner stå runt en par­ke­rad mo­tor­cy­kel i Sä­ter­bac­ken. Po­li­sen åk­te dit men då sprang per­so­ner­na iväg. Det fanns mär­ken på mo­tor­cy­keln som po­li­sen kon­sta­te­ra­de tyd­de på stöld­för­sök. En man greps i när­om­rå­det miss­tänkt för för­sök till stöld. Han är nu släppt, men fort­fa­ran­de miss­tänkt. ett hög­ljutt bråk i en lä­gen­het. Två po­lis­bi­lar skic­ka­des till adres­sen i Sko­gås.

SEGELTORP Tis­dag den 9 ju­ni Kloc­kan 08.20

Stöld. En per­son stal va­ror på ett va­ru­hus i Segeltorp. Då tryck­te per­so­na­len igång över­fallslar­met. En man fri­hets­be­rö­va­des. Man­nen stop­pa­des av po­lis när han var på­väg från plat­sen i en bil med de stul­na va­ror­na. Fle­ra per­so­ner satt i bi­len och de­ras rol­ler ska ut­re­das av po­li­sen. Ing­en per­son ska ha ska­dats.

SKO­GÅS Lör­dag den 6 ju­ni Kloc­kan 07.17 Bråk. Po­li­sens led­nings­cen­tral lar­ma­des om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.