In­ve­ste­ring­ar bo­en­de vill se i sin för­e­ning

Mitt i Huddinge - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

● 1) Smar­ta lås 23%

● 2) Smart be­lys­ning 21%

● 3) Smart port­te­le­fon 20%

● 4) Di­gi­talt bok­nings­sy­stem för tvätt­stu­ga 20%

● 5) Di­gi­tal in­for­ma­tions­tav­la 15%

● 6) App för bo­stads­rättsnä­ra tjäns­ter (av­gift, etc) 14%

● 7) Digitala sop­rum som lar­mar om kärl är ful­la 10%

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.