Las­se Kronér

Mitt i Huddinge - - HELG · NÖJE · FRITID -

● Är: Pro­gram­le­da­re, mu­si­ker, sång­a­re och låt­skri­va­re samt spin­ning­in­struk­tör. 57 år.

● Bor: I cen­tra­la Gö­te­borg.

● Fa­milj: Dött­rar­na Mat­hil­da, 25, och Ama­lia, 21.

● Ak­tu­ell: Med 15:e sä­song­en av sitt pro­gram ”Doo­bi­doo”, som ha­de pre­miär fredag 4 sep­tem­ber, och ”Årets soc­ker­ba­ga­re” med pre­miär 31 ok­to­ber, som ef­ter fle­ra år i Barn­ka­na­len nu kom­mer sän­das i SVT1.

● Bak­grund: Bör­ja­de ar­tist­ba­nan som ga­tusång­a­re. Blev med­lem i Tri­p­le & Touch 1985. Bör­ja­de som pro­gram­le­da­re för ”Bin­go­lot­to” 1999. Star­ta­de suc­cén ”Doo­bi­doo” 2005. Har gjort fle­ra so­lo­al­bum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.