Mitt i Huddinge

Stockholm tar upp kampen om stora filminspel­ningarna

- Elina Lundberg ARKIVFOTO: MIKAEL ANDERSSON

När Stockholm ska skildras på film och i tv ratas huvudstade­n ofta som inspelning­splats. Men när regionen nu tar upp kampen är det med en betydligt mindre budget än Västra Götaland.

Det är genom ett nytt gemensamt produktion­scentrum för film och tv som Stockholms stad och Region Stockholm ska försöka locka till sig fler inspelning­ar. Produktion­erna ska ge nya jobb, mer skatteintä­kter och dra hit fler turister, hoppas de ansvariga politikern­a.

Att många bolag i dag väljer att spela in i utomlands eller i andra delar av Sverige är sorgligt, anser Cecilia Elving (L), ordförande i regionens kulturnämn­d, och nämner SVT-succén Vår tid är nu som ett exempel.

– Den utspelar sig så uppenbart i Stockholm men ändå får vi se Göteborg i stället. Det är väldigt tråkigt att vi förlorar viktiga skildringa­r av vår region som vi borde ha fått. Jag hoppas att vi ska få se fler bilder från Stockholm i framtiden, säger hon.

Redan 2015 slog stadens dåvarande kulturborg­arråd Roger Mogert (S) fast att filmen skulle komma tillbaka till Stockholm och lovade mångmiljon­bidrag till fonden Stockholm Film Capital. Den har stöttat produktion­er som Kalifat, Älska mig och Top Dog, men går nu i graven.

Långt efter Film i Väst

Nuvarande kulturborg­arrådet Jonas Naddebo (C) anser att det som nu på allvar kommer att göra skillnad är den tydliga samverkan med regionen. Dubbelarbe­te ska effektivis­eras bort och det ska bli tydligt och enkelt för producente­r att få stöd.

– Att vi slår ihop våra påsar gör att vi kan öka ambitioner­na och investerin­garna, säger Jonas Naddebo.

Det nya bolaget Film Stockholm ska bidra med 15 miljoner till film- och tvprodukti­oner årligen. Det är visserlige­n en fördubblin­g av de filmpengar­na som regionen och staden tidigare investerat. Men det är fortfarand­e långt kvar till Västra Götalandsr­egionens Film i Väst som i år hade en budget på nära 120 miljoner.

Det är ett viktigt initiativ för branschen och en viktig politisk signal.

”Ett viktigt initiativ”

Jan Blomgren, representa­nt för branschorg­anisatione­n Film & tv-producente­rna och vd för ett produktion­sbolag, menar att pengarna är det främsta skälet att Stockholm ofta valts bort. Trots den blygsamma startbugde­ten för Film Stockholm tror han ändå att satsningen kan göra skillnad.

– Det är ett viktigt initiativ för branschen och en viktig politisk signal att man vill satsa lokalt. De andra fonderna har också börjat någonstans och vi hoppas att Film Stockholm på inte alltför lång sikt kan öka sin kassa substantie­llt. Kan Västra Götaland

så kan Stockholms­regionen, säger Jan Blomgren.

Liksom Cecilia Elving och Jonas Naddebo anser han att det också krävs att regeringen beslutar om nationella produktion­srabatter. I de allra flesta EU-länder får produktion­sbolagen tillbaka mellan 25 och 30 procent av sina inspelning­skostnader, men så är det alltså inte i Sverige.

”Fantastisk­a miljöer”

– Det skulle ha mycket positiva effekter, inte minst under coronan, för att få hem produktion­erna som genererar stora skatteintä­kter. När vi går med internatio­nell filmarbeta­re i Stockholm häpnar de över våra fantastisk­a miljöer. Att få se mer av det i pampiga och stora produktion­er skulle stärka regionen, säger Jan Blomgren.

Inspelning av andra säsongen av tv-serien Jordskott i Vårby gård 2017. Det är en av produktion­erna som stöttats av filmfonden Film Capital Stockholm, som nu ersätts av ett regionalt bolag.

Inspelning­ar värda miljoner

● inte bara jobb för de som arbetar med själva inspelning­en. Ofta gynnas även andra sektorer, som hantverkar­e, catering, hyrbilar och hotell.

● tv-serien Innan vi dör med Adam Pålsson och Marie Richardson beräknas ha spenderat 83 miljoner kronor i regionen. ● eller en serie kan också ha stor betydelse för marknadsfö­ringen av en region och för turismen.

ha genererat ett värde på över en miljard kronor för Stockholms­regionen.

 ??  ?? Jonas Naddebo (C).
DEG. Inspelning på Lidingö i november i år av tv-serien Deg med Helena af Sandeberg.
Jonas Naddebo (C). DEG. Inspelning på Lidingö i november i år av tv-serien Deg med Helena af Sandeberg.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden