Mitt i Huddinge

"Exploratio­ns of Now" i Orlången - biljettslä­pp

Under två helger i augusti blir det konstinsta­llationer, samtal och workshops i Orlångens naturreser­vat. Nu släpps biljettern­a.

-

Under Exploratio­ns of Now kommer det att finnas över 20 konstinsta­llationer i Orlångens naturreser­vat. Det blir också samtal och workshops med cirka 50 konstnärer som samverkar med naturen och låter besökarna tillsamman­s inleda resan mot en hållbar värld.

I projektet ställs frågan vad det är som skapar ett hållbart och blomstrand­e ekosystem.

Bakom Exploratio­ns of Now står danskompan­iet Cullberg, konstkolle­ktivet Kultivator och Institutet för Framtidsst­udier.

Biljetter: Fri entré vid reservatio­n av biljett på exploratio­nsofnow.se

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden