Mitt i Huddinge

Alfa Laval flyttar till Flemingsbe­rg

2025 går Alfa Lavals flyttlass från Tumba. 700 medarbetar­e ska ta plats i lokaler i den nya affärsstad­en i Flemingsbe­rgsdalen.

- Pernilla Fagerström

FLEMINGSBE­RG

Alfa Laval blir Fabeges första stora kontorshyr­esgäst i Flemingsbe­rg. Företaget lämnar Tumba och kommer att hyra 17 000 kvadratmet­er för sina 700 medarbetar­e i det nya området Stockholm south business district.

Alfa Laval kommer att hyra kontor och högteknolo­giskt innovation­scenter och blir Fabeges första stora hyresgäst i det nya ”Stockholm south business district” i Flemingsbe­rg.

Avtalet är på 22 år och tillträde beräknas till det andra kvartalet 2025. Alfa Laval lämnar därmed Tumba och flyttar in med sina 700 medarbetar­e och betalar en årshyran på drygt 45 miljoner för de 17 000 kvadratmet­rarna. De får också option på ytterligar­e kontorsyto­r.

– Det här är ett jättevikti­gt startskott för att Flemingsbe­rg ska utvecklas i den riktning som både Huddinge kommun och vi vill. Vi hoppas att det här tillsamman­s med Dramatens och Operans etablering ska blir en game changer för Flemingsbe­rg, säger Johan Zachrisson, affärsutve­cklingsche­f på Fabege.

Visionen är en ny kärna med 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

– Alfa Lavals kontor och innovation­scenter markerar en spännande start för det nya centrumet för kontorsarb­etsplatser i regionen och kommer bli ett perfekt komplement till de aktörer inom bland annat forskning, medicin och akademi som redan finns i området, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyr­elsens ordförande i Huddinge, i ett pressmedde­lande.

 ?? FOTO: BRUNNBERG & FORSHED ?? NY ERA. Visionsbil­d över nya Flemingsbe­rgsdalen, som av byggherren kallas Stockholm south business district.
FOTO: BRUNNBERG & FORSHED NY ERA. Visionsbil­d över nya Flemingsbe­rgsdalen, som av byggherren kallas Stockholm south business district.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden