Mitt i Huddinge

De ska driva äldreboend­e och förskola i Bildhuggar­en

Prislappen stannade på 440 miljoner: ”Det är en het marknad”

- Pernilla Fagerström pernilla.fagerstrom@mitti.se

SNÄTTRINGE

Huddinge samhällsfa­stigheter gör en vinst på 71 miljoner när det kombinerad­e äldreboend­et och förskolan Bildhuggar­en i Snättringe säljs. Nu är det också klart vilka som flyttar in i huset i Snättringe.

Huddinge Samhällsfa­stigheter, HUSF, byggde det kombinerad­e äldreboend­et och förskolan i Snättringe på uppdrag av kommunen med tanken att det skulle drivas i egen regi. Förra hösten beslutade dock kommunfull­mäktige att verksamhet­erna ska bedrivas av fristående utförare.

Försäljnin­gsprocesse­n har pågått under sommaren och är nu avslutad. HUSF har ingått en avsiktsför­klaring med Altura fastighete­r, dotterbola­g till NREP. Nu väntar bara beslut i kommunstyr­elsen och fullmäktig­e.

Klart med hyresgäste­r

HUSF fick in ett bud som var lite högre, men valde att gå vidare med Altura eftersom de redan hade klart med hyresgäste­r. Ersta diakoni ska driva äldreboend­et och Jensens förskolor ska driva förskolan.

– Ersta diakoni måste få godkännand­e från Ivo (Inspektion­en för vård- och omsorg, reds anm.) och det finns en klausul i avtalet att vi har rätt att avsluta affären om de inte får det. Men Ersta diakoni är ett stort och väletabler­at bolag och vi har ingen anledning att känna oro över det, säger Henrik Örnebland, vd för HUSF.

Förhoppnin­gen är att allt ska vara klart inan årsskiftet.

Stort intresse

Fastighete­n säljs för 440 miljoner kronor och HUSF gör en vinst på 71 miljoner.

– Det är en het marknad och det var ett jättestort intresse när vi lade ut det till försäljnin­g. Det var 46 intressent­er varav 11 lämnade skriftliga anbud, säger Henrik Örneblad.

Ett dotterbola­g till HUSF bildade i sin tur ett dotterbola­g som fastighete­n Bildhuggar­en ingick i. Köparen köpte alltså ett bolag med en fastighet i.

Det är det mest fördelakti­ga för kommunen.

– Det är av skattetekn­iska skäl. Det är den mest lönsamma konstrukti­onen för både säljare och köpare. Det är det bästa upplägget för att betala så lite skatt som möjligt, säger Henrik Örneblad.

Upplägget innebär att man kommer runt vinstskatt­en på försäljnin­gen av fastighete­n på ett lagligt sätt.

Är det etiskt för ett kommunalt bolag att göra så?

– Vi betalar mindre statlig skatt, det är det mest fördelakti­ga för kommunen.

Vad händer med vinsten?

– Den finns i bolaget, det är upp till ägaren att bestämma vad man vill göra med den. För det mesta lånar vi till våra investerin­gar, men nu har vi en bra likviditet.

Jensen förskolor kan öppna sin verksamhet så fort fullmäktig­e har godkänt affären. Men det finns redan nu en verksamhet i fastighete­n. Matkedjan Eatery hyr storköket direkt av kommunen.

– Vi är överens med den nya fastighets­ägaren om det. Det finns nog en stor chans att det förs diskussion med Eatery om att vara kvar framöver.

 ?? FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM ?? KLART. Ersta diakoni och Jensens förskolor ska flytta in i det kombinerad­e äldreboend­et och förskolan i Snättringe.
FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM KLART. Ersta diakoni och Jensens förskolor ska flytta in i det kombinerad­e äldreboend­et och förskolan i Snättringe.
 ??  ?? MÖTE. MÖTE Äldreboend­et och förskolan har en gemensam gård.
FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM
MÖTE. MÖTE Äldreboend­et och förskolan har en gemensam gård. FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden