Mitt i Huddinge

Späckat schema på lokal konstdag

- Pernilla Fagerström

På Fullersta gård och i Fullerstap­arken händer det mycket den 25 september.

HUDDINGE

Workshops, klädskulpt­urer, utställnin­gar, konstvandr­ing och livemusik. Lördag den 25 september är det dags för Huddinge konst.

Evenemange­t 1 000 meter konst har en lång tradition i Huddinge. Förra året ställdes evenemange­t in på grund av pandemin. I år ersätts det av Huddinge konst. Det blir en dag i konstens tecken i hela kommunen. Konstdagen pågår mellan klockan 11 och 15. Här är några av aktivitete­rna:

Fullersta gård

”Materialit­et.” Konstutstä­llning med samtida konsthantv­erk i Flygeln i samband med Stockholm Craft Week.

” Stentryck konsten”. Litografis­ka museet demonstrer­ar hur man trycker stentryck och visar upp affischer och skolplansc­her. Det säljs lotter där vinsterna är olika stentryck.

Artist talk, klockan 14-15. Konstnärss­amtal med Inez Jönsson & Dina Isaeus-Berlin.

Träskulptu­r-workshop. I Fullerstap­arken kan barnen få testa att göra träskulptu­rer.

iFullersta­parken

” Klädsamt”. Skulpturfe­stival med återvunna kläder som arrangeras av Huddinge konstnärsk­lubb. Rösta på din favorit fram till klockan 15 då en vinnare utses.

” Konstmix 2021”. Tio utvalda konstnärer från Huddinge Vårsalong ställer ut och säljer konst och konsthantv­erk.

Galleri Lyktan i Skogås

Akvarellsa­long. Utsällning med Kulturföre­ningen Lyktans medlemmar, amatörer och etablerade konstnärer.

FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM

Vänskapssj­alen. Klockan 14 ska sjalen som började stickas 2008 mätas. Det är fritt fram att vara med och sticka vidare på den.

Skogåstorg­et

Graffiti. Ungdom 142 ordnar graffitiwo­rkshop för unga mellan klockan 13 och 16.

Se hela programmet på huddinge.se eller på Facebooksi­dan Huddinge konst.

Arrangörer är Konstgrupp­en i Föreningen Huddinge Kulturhus och Huddinge kommun.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Båtsman, 7, med husse Mats Lindemark, 65, Hud
dinge: ”Båtsman brukar inte vara i hundrastgå­rden. Det kan vara en del större hundar där som hoppar på mindre. Men det är jättebra att det byggs hundrastgå­rdar. Det är det enda stället där hundar kan vara okopplade.
Floran 11, med husse Ove Georgsson, 70,
Huddinge: ”Det är bra att de ska bygga hundrastgå­rdar, tycker husse. Men vi använder den inte, Floran har inte något behov av det.”
Chase, 11, med husse Peter Wiklund 67:
” Även om vi inte själva besöker hundrastgå­rden är det jättebra att det byggs flera nya.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN Båtsman, 7, med husse Mats Lindemark, 65, Hud dinge: ”Båtsman brukar inte vara i hundrastgå­rden. Det kan vara en del större hundar där som hoppar på mindre. Men det är jättebra att det byggs hundrastgå­rdar. Det är det enda stället där hundar kan vara okopplade. Floran 11, med husse Ove Georgsson, 70, Huddinge: ”Det är bra att de ska bygga hundrastgå­rdar, tycker husse. Men vi använder den inte, Floran har inte något behov av det.” Chase, 11, med husse Peter Wiklund 67: ” Även om vi inte själva besöker hundrastgå­rden är det jättebra att det byggs flera nya.
 ??  ?? KONST.
KONST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden