Mitt i Huddinge

Tassen upp för fler hundrastgå­rdar

I dag samsas Huddinges vovvar om en enda rastgård – men tre till kan vara på gång. Chases husse Peter Wiklund är positiv.

- Pernilla Fagerström 08-550 554 95 pernilla.fagerstrom@mitti.se

HUDDINGE

Gabriella Holmgren är ute på eftermidda­gspromenad med Cleo. De bor vid Kvarnbergs­plan och kommer gående på gångbanan längs Klockarväg­en.

Cleo är mest uppspelt över fotografen­s skägg, men matte välkomnar beskedet om nya hundrastgå­rdar.

– Det är bra, det behövs. Det är otroligt mycket hundar överallt, säger hon

Själv är Gabriella Holmgren dock lite tveksam till ta med med Cleo till en hundrastgå­rd.

– Det beror på vilka som är där. En del rastar inte sina hundar innan och så kommer de dit med en massa energi, då kan det bli konflikter, säger hon.

Hon gillar det sociala och tidigare gick hon på gemensamma promenader med andra hundägare i området.

– Vi har åkt till hundrastgå­rden i Årsta ibland, där är det väldigt trevlig gemenskap. Om det blir så skulle jag gärna gå till en hundrastgå­rd här, säger Gabriella Holmgren.

”Bygg en hundrastgå­rd!”. Det är ett av de vanligare Huddingefö­rslagen som lämnats in till kommunen. Mellan 2003 och 2020 lämnades 28 Huddingefö­rslag, motioner och skrivelser till kommunen med önskemål om hundrastgå­rdar in.

Sju av dessa önskemål kom in under förra året. Samtliga har fått avslag med motivering­en att kostnadern­a är för höga. Det visade en utredning om hundrastgå­rdar som gjordes på uppdrag av fullmäktig­e.

Finns bara en i kommunen

I dag finns en enda hundrastgå­rd i kommunen, belägen strax norr om Huddinge stationsvä­g. När vi går förbi ligger den öde. Den är sliten och ser inte särskilt inbjudande ut.

Kommunen har i utredninge­n tittat på och tagit intryck av hur andra kommuner arbetar med hundrastgå­rdar och integrerin­g av hundar i stadsplane­ringen.

Nära naturområd­en

Kommunstyr­elsens förvaltnin­g fick i uppdrag att presentera förslag på tre spridda platser i kommunen som är lämpliga att anlägga hundrastgå­rdar på. Nu har man tagit fram tre sådana förslag som presentera­s för kommunstyr­elsen på onsdag, den 22 september.

Platserna är Glömsta/ Källbrink, Flemingsbe­rgs gård och Nytorps mosse. De ligger alla nära naturområd­en. Varje hundrastgå­rd blir omkring 1 000 kvadratmet­er stor och det finns planer på att låta hundägare i området vara involverad­e i skötseln.

Det är otroligt mycket hundar överallt.

 ??  ??
 ??  ?? GABRIELLA HOLMGREN, 41, med Cleo, 4, tycker att det är bra att det ska byggas nya hundrastgå­rdar. Ibland har de åkt till hundrastgå­rden i Årsta där de uppskattar ge- menskapen
GABRIELLA HOLMGREN, 41, med Cleo, 4, tycker att det är bra att det ska byggas nya hundrastgå­rdar. Ibland har de åkt till hundrastgå­rden i Årsta där de uppskattar ge- menskapen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden