Mitt i Huddinge

Printzpark­en ska rustas upp

-

Printzpark­en i Stortorp, Trångsund, ska rustas upp. Lekplatsen har idag ett begränsat utbud och riktar sig till små barn. Tanken är att lekplatsen efter upprustnin­gen ska rikta sig till en bredare åldersgrup­p och bli en mötesplats för de boende i Stortorp. Parken föreslås rustas upp till en områdeslek­plats med tema ”Ek-ologi”. Temat kommer från de stora ekar som finns i och omkring parken. Ekollon, ekorrar och andra natureleme­nt inspirerar lekredskap­en, till exempel genom ekollonfor­made lekhus. Upprustnin­gen planeras starta i höst, vara klara nästa år och beräknas kosta 7 miljoner kronor.

I förra veckans artikel om nya kommunhuse­t blev en av de två alternativ­a placeringa­rna fel. Det ena alternativ­et är ett nytt kommunhus och en tillbyggna­d på Paradisbac­ken 33 där vårdcentra­len och Sjödalsgym­nasiet ligger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden