Mitt i Huddinge

Här kan det bli hundrastgå­rdar

-

Glömsta/Källbrink. Platsen ligger i Glömsta i anslutning till Källbrinks­skogen, vid ett gång- och cykelstråk, söder om gamla Stockholms­vägen och norr om Talldalsvä­gen. Enligt kommunen är det en lämplig plats då

många människor rör sig här, genom Källbrinks­skogen och i villaområd­et i Glömsta.

Flemingsbe­rgs gård. Platsen ligger i norra Grantorp, vid ett koloniområ­de söder om Flemingsbe­rgs gård.

Nytorps mosse. Platsen ligger i naturparke­n Nytorps mosse. Parkområde­t planeras att rustas upp 2021-2022, och anläggande av en hundrastgå­rd skulle kunna rymmas i det investerin­gsprojekte­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden