Mitt i Huddinge

Äldre och yngre möts

-

Äldreboend­et rymmer 90 lägenheter. Förskolan har plats för 120 barn uppdelat på sex avdelninga­r. En trädgård hör till äldreboend­et och förskolan har en utegård för lek. Fastighete­n byggdes med tanken att båda verksamhet­erna skulle drivas i kommunal regi. I september förra året beslutades att det skulle drivas av en fristående aktör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden