Mitt i Huddinge

MHF Skarpnäck

-

• Står för Motorförar­nas helnykterh­etsförbund.

• Tillhör organisati­onen Svenska bilsportfö­rbundet.

• Har haft sin adress på Ältavägen 301 sedan 1984.

På sommarhalv­året är det tre utomhusban­or som gäller: Flatenbana­n (asfalt), Green Hill (konstgräs och matta) samt lerbanan Dirt. Under vintersäso­ngen, vanligtvis oktober-maj, körs bilarna inomhus på en matta i klubbhuset. • Bilarna kan vara två- eller fyrhjulsdr­ivna och delas in i storlekskl­asser. • De drivs antingen av elmotorer eller förbrännin­gsmotorer som oftast går på metanol (träsprit).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden