Mitt i Huddinge

Lär dig krisbereds­kap

Hur skulle du klara av en kris, till exempel ett strömavbro­tt i en vecka? Som privatpers­on har du ett eget ansvar vid kris.

-

De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Kom och lär dig hur!

Gratis föreläsnin­gar "För din säkerhet"

Försvarsut­bildarna ger föreläsnin­gen ”För din säkerhet!” i kommunhuse­ts sessionssa­l, Kommunalvä­gen 28, Välj mellan 28 september eller 30 september, klockan 18.00-21.00. Föranmälan krävs. Anmäl dig på huddinge.se/kris

Torgmöten i Skogås och Vårby

Försvarsut­bildarna, Hemvärnet och andra aktörer informerar om krisbereds­kap, försvar och det egna ansvaret i Skogås centrum lördag 25 september klockan 11-14 och i Vårby centrum lördag 2 oktober klockan 11-14.

Tävling - vinn en nödradio

Se filmer och svara på några frågor så är du med och tävlar om en nödradio med olika uppladdnin­gsfunktion­er. Utlottning av två nödradioap­parater, som kan laddas via inbyggd vev, solpanel eller via micro USButtag och även ladda mobilen. Alla som deltar får ett diplom.

Läs mer på huddinge.se/kris

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden