Mitt i Huddinge

SL:s miljardsmä­ll: Biljettpri­s kan höjas

- Märta Lefvert

STOCKHOLM

SL kommer att gå med nära 3,4 miljarder kronor i förlust 2021. Det är något bättre än väntat, men följden kan ändå bli höjda biljettpri­ser.

Pandemin har slagit hårt mot SL. 2020 blev förlusten cirka 2,4 miljarder kronor och 2021 väntas siffran landa på minus 3,4 miljarder.

Betydligt färre människor har valt att åka kollektivt samtidigt som SL har kört både tåg och bussar som normalt, i syfte att undvika trängsel.

Följden kan bli höjda biljettpri­ser.

– Grunden för att förbättra ekonomin är att resenärern­a blir fler, att alla betalar för sig och att vi håller kostnadern­a nere. Men över tid måste vi också höja priset på biljettern­a, säger trafikregi­onråd Kristoffer Tamsons (M).

Fler resenärer i höst

Om det blir höjda priser eller inte beror bland annat på regeringen, enligt Kristoffer Tamsons. SL har fått statlig kompensati­on för en sjättedel av inkomstbor­tfallet under pandemin och Kristoffer Tamsons menar att det är på tok för lite.

Förlusten för 2021 är 454 miljoner kronor lägre än prognosen. Orsaken är framför allt att fler stockholma­re reser kollektivt igen. Sedan slutet av sommaren har resandet närmat sig 70 procent jämfört med 2019. Det är en klar ökning jämfört med 2020 (april–december) då siffran var 47 procent.

I slutet av september lyfts många av de rekommenda­tioner från Folkhälsom­yndigheten, som varit tuffa för

SL. Bland annat att arbeta hemifrån, vilket lär innebära att resenärern­a i kollektivt­rafiken blir fler. Men alla återvänder inte fullt ut. Att jobba hemifrån en eller flera dagar i veckan väntas bli norm för många och då kanske ett månadskort inte längre är optimalt.

– Månadskort­et kommer att förbli den bästa lösningen för vardagspen­dlare. Men vi arbetar med att moderniser­a vårt biljettsys­tem för att möta nya behov, till exempel på grund av distansarb­ete, säger Krisoffer Tamsons.

 ?? FOTO: ERIK LEJDELIN ?? Kristoffer Tamsons, trafikregi­onråd (M).
HALVTOMT. Färre resenärer i t-banevagnar och bussar har orsakat SL miljardför­luster.
FOTO: MATILDA LUNDBERG
FOTO: ERIK LEJDELIN Kristoffer Tamsons, trafikregi­onråd (M). HALVTOMT. Färre resenärer i t-banevagnar och bussar har orsakat SL miljardför­luster. FOTO: MATILDA LUNDBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden