Mitt i Huddinge

Mammografi ger större chans till överlevnad

- Alla kvinnor De som genomgår KÄLLA: LÄKARTIDNI­NGEN

i åldern 40–74 år erbjuds mammografi med 18–24 månaders intervall.

regelbunde­n mammografi har 20 procents lägre dödlighet i bröstcance­r än de som inte gör det.

Men 25 procent av all bröstcance­r upptäcks i intervalle­t mellan screeningt­illfällena. Den kan ha ”gömt” sig i tät bröstvävna­d och inte synts vid mammografi. Den kan också vara snabbt växande och aggressiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden