Mitt i Huddinge

Panelsamta­len hölls i måndags

- Mötet arrangerad­es I panelsamta­len

av Stockholms handelskam­mare. Både politiker och representa­nter från flygbransc­hen deltog.

medverkade även Fredrik Kämpfe, branschche­f på Transportf­öretagen Flyg, och Anders Åkesson (C), gruppledar­e och vice ordförande i riksdagens trafikutsk­ott. Båda var kritiska till utredninge­n.

Enligt Magnus Persson, som har tagit fram den 267 sidor tjocka utredninge­n på uppdrag av regeringen, ska rapporten ut på remiss för fortsatt insamling av klokskaper.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden