Mitt i Huddinge

850 sorter

- Axel är 20 år Han är född och Fungai, som appen Appen kan nu

Axel Sparr har uppfunnit en app som hjälper svampplock­are i skogen.

gammal och går sitt andra år på KTH:s ingenjörsu­tbildning.

uppvuxen i Näsbypark i Täby.

heter, finns för att snabbt guida svampplock­aren att komma fram till rätt sort och art.

känna igen de 850 vanligaste svampsorte­rna i Sverige, men den ger nödvändigt­vis inte alltid exakt rätt art – utan ger förslag på vilken svamp det kan vara.

FOTO: PRIVAT

 ??  ?? APP.
APP.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden