Mitt i Huddinge

Så cyklar vi i dag i Stockholm

- KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAM­MARE, REGION STOCKHOLM

7 procent av resorna i länet görs på cykel. 300 000 cykelresor görs per dag i länet (200 000 i Stockholm stad). 11 procent av alla arbetsreso­r görs på cykel. Målet för 2030:

20 procent av resorna i länet ska genomföras med cykel. 70 procent av befolkning­en ska cykla till sina arbetsplat­ser på under 30 minuter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden