Mitt i Huddinge

Kontinenta­l känsla

-

”Det känns som att Stockholm var mer kontinenta­lt på den här tiden, i den meningen att folk som inte kände varandra stod och pratade på gatan. Det var mer socialt, nu är det mer en känsla av att människor är mer upptagna med sitt. Då var barn ute på egen hand, utan föräldrar eller fritidsled­are. Det var lite friare, men kanske också farligare.”

 ??  ?? Skådespela­ren Carl-Gustaf Lindstedt har köpt julklappar, Sveavägen, 1960-tal.
Skådespela­ren Carl-Gustaf Lindstedt har köpt julklappar, Sveavägen, 1960-tal.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden