Mitt i Huddinge

P-vakterna borde hjälpa – inte stjälpa

- Jenn Jan

Jag har bott utomlands i många år och flyttat tillbaks till Stockholm nyligen. Jag märker en stor skillnad i det här med hur parkering och parkerings­vaktande sköts i staden.

Det är en otroligt otrevlig stämning med alla dessa parkerings­vakter som lurkar runt på gatorna.

Dessa parkerings­vakter brukade vara till för att hjälpa trafikante­r och kommunicer­a med bilisterna om var de kunde parkera korrekt. Dessa dagar är helt förbi. Nu handlar det bara om att ”sätta dit” bilisterna. Detta har antagligen att göra med fristående de entreprenö­rer som kommunerna anlitar. Nu handlar det om att tjäna pengar på bristen på parkerings­platser, snarare än att hjälpa folk att hitta rätt.

Ha medmänskli­ghet och förstående för folk som kanske av en nödsituati­on måste ställa sig dubbelpark­erade till exempel. Det finns otaliga berättelse­r om det online. Jag har med egna ögon sett hur parkerings­vakter gömmer sig i buskarna bu för att hoppa fram och o lappa folk – fast de sitter i bilarna. Det är ofattbart att exempelvis Stockholms stad vill anlita den här typen av oseriösa företag. Vidare är det sorgligt att politikern­a vill göra fina Stockholm till den här typen av ”hårt samhälle” där man jagar folk för att tjäna pengar. Det är verkligen osympatisk­t.

 ??  ?? FOTO: LEIF OLDENBURG
FOTO: LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden