Mitt i Huddinge

Smutsiga skolor sedan städningen blev privat: ”Vi är överhopade med samtal”

- Pernilla Fagerström pernilla.fagerstrom@mitti.se 08-550 554 95

Sedan städningen av förskolor och skolor lades ut på privata entreprenö­rer i maj har det varit stora problem.

– Nerkissade toaletter, kladdiga golv och fulla sopkorgar. Det är katastrof, säger Annelie Amrén, skyddsombu­d för Sveriges lärare.

HUDDINGE

Smutsiga toaletter och golv som barnen inte kan vara på. Sedan två privata företag tog över städningen av kommunens verksamhet­er i maj har det varit stora problem med städningen.

– Vi är överhopade med samtal. Det är nerkissade toaletter utan papper, golv som är kladdiga av matrester och fulla sopkorgar. Det är katastrof, säger Annelie Amrén, skyddsombu­d för Sveriges lärare.

Påverkar verksamhet­en

Det tidigare styret i Huddinge beslutade i fjol att kommunens lokalvård ska privatiser­as, vilket Mitt i tidigare berättat. I maj tog två städföreta­g över städningen av kommunens verksamhet­er; däribland skolor, förskolor och äldreboend­en.

– Toaletter har varit så smutsiga att de inte kan användas. Flera skyddsombu­d har larmat om att städningen är så undermålig att man eventuellt kommer att göra en begäran om arbetsmilj­öåtgärd (en så kallad 6:6A), säger Kim Eriksson, ordförande för Kommunal.

Annelie Amrén vittnar om att den dåliga städningen påverkar verksamhet­erna så väl för barnen som personalen.

– På en skola brukar de ha samling på en matta på morgonen, men den var så full av skräp att det inte gick. Barnen stoppar allt i munnen. Samtidigt är det viktigt för de här barnen med rutiner, annars blir det svårt att fortsätta resten av dagen. Läraren gick och hämtade en dammsugare för att komma vidare. Men så ska det ju inte vara, säger hon.

Bara 15 av 122 följde med

Utbildning­sdirektöre­n Johan Skofteröd säger att det är väldigt viktigt att städningen fungerar.

– Jag har varit tydlig med att om den typ av situation uppstår så att det upplevs som ett arbetsmilj­öproblem ska man anmäla det så att kommunen kan kontakta leverantör­en, och dessutom göra en KIA–anmälan, som vi alltid gör om det är risk för ett tillbud, säger han.

Kommunen är ute i verksamhet­erna och inspektera­r städningen varje dag.

– Vi jobbar intensivt med våra leverantör­er. Det har varit en uppstartsp­eriod och det är ett stort kontrakt, det kan ta lite tid innan allt faller på plats. Men vi jobbar intensivt med det, det är allt jag kan säga, säger Kerstin Grönqvist, sektionsch­ef på kommunstyr­elsens förvaltnin­g.

Bara 15 av de 122 städarna som var anställda av kommunen tackade ja till erbjudande­t om att jobba vidare för städfirmor­na. En del har valt att säga upp sig själva, andra kommer att omplaceras och en del kan bli uppsagda på grund av arbetsbris­t.

– Vi sitter i förhandlin­gar nu. Ingen har kortare uppsägning­stid än sex månader, en del som jobbat länge har ett år. Det kommer att bli dyrt för kommunen, säger Kim Eriksson.

Toaletter har varit så smutsiga att de inte kan användas. Flera skyddsombu­d har larmat.

 ?? FOTO: ERIK ROVA HEDLUND ?? I måndags demonstrer­ade städare utanför kommunfull­mäktige.
FOTO: ERIK ROVA HEDLUND I måndags demonstrer­ade städare utanför kommunfull­mäktige.
 ?? FOTO: LÄSARBILD ?? Kim Eriksson, ordförande för Kommunal.
FOTO: LÄSARBILD Kim Eriksson, ordförande för Kommunal.
 ?? FOTO: LÄSARBILD ?? Smuts på en förskola i kommunen.
FOTO: LÄSARBILD Smuts på en förskola i kommunen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden