Mitt i Huddinge

Så klarar Huddinges äldre värmen

Äldreboend­ena står redo

- Pernilla Fagerström

Isglass, kalla fotbad och svala rum – så hanterar man värmen på äldreboend­ena i Huddinge.

– Vi har en hel organisati­on kring det här, säger Annika Sefbom, sektionsch­ef.

HUDDINGE

Det var en varm junimånad och temperatur­en har klättrat upp mot 30-gradersstr­ecket. Värmen tar på de äldre och innebär också en risk för deras hälsa. På äldreboend­ena görs en rad saker för att förebygga problem.

– Vi förbereder ett värmekit under året som vi plockar fram på varje boende, säger Annika Sefbom, sektionsch­ef för de kommunala äldreboend­ena i Huddinge kommun.

I det där kitet ingår kalla fotbad, isglass och mycket vätskeersä­ttning. De äldre får glass varje dag om de vill.

– När det blir riktigt varmt har vi kalla rum på varje boende där vi verkligen kör i gång med AC där man kan kyla ner sig. Och vi har många flyttbara kylaggrega­t som man kan flytta runt, säger Annika Sefbom.

Det är väldigt viktigt att alla äldre får i sig tillräckli­gt med vätska.

– Vi har vätskelist­or så att vi verkligen kollar upp så att det inte är någon som blir undervätsk­ad. Alla boende har alltid ett glas som vi ser till att fylla på hela tiden. Undersköte­rskor är väldigt drillade i det här.

Inte ute lika mycket

På Tallgården­s äldreboend­e använder man sig av massor av knep för att hålla de äldre svala.

– Vi har portabla AC-maskiner som vi skapar svala rum dit de boende kan gå och svalka sig. Vi erbjuder vätskerik frukt, puttar på med extra vätska och försöker få i dem vätskeersä­ttning och glass. Och vi erbjuder kalla fotbad för att kyla ner fötterna, säger Malin Exhed, tillförord­nad enhetschef.

Men hon påpekar också att det är inte säkert att alla känner sig varma.

– En del vill ha på sig sina kläder, de sitter still mer och blir mer frusna. När vi hade fotbad senast sa någon ”Fy vad kallt!”. Hon ville ha varmt vatten, berättar Malin Exhed.

Om de ser förändring i hälsotills­tåndet hos någon kontaktar de en sjuksköter­ska, och då finns möjlighet till dropp. Än så länge verkar de äldre dock ha mått relativt bra.

– Jag tror inte någon mått dåligt än vad jag vet, men vardagen kan se annorlunda ut. Man kanske inte kan sitta ute på samma sätt, våra innergårda­r blir väldigt varma, säger Annika Sefbom.

Men personalen börjar bli van vid att hantera värmeböljo­r.

– Efter 2018 har vi byggt upp de här rutinerna, säger Annika Sefbom.

Vi förbereder ett värmekit under året.

 ?? FOTO: LÄSARBILD FOTO: GOOGLE STREET VIEW ?? Annika Sefbom.
Portabla AC-maskiner finns på Tallgården­s äldreboend­e.
FOTO: LÄSARBILD FOTO: GOOGLE STREET VIEW Annika Sefbom. Portabla AC-maskiner finns på Tallgården­s äldreboend­e.
 ?? FOTO: LÄSARBILD ?? Personal har byggt en glassbil på en permobil som kör runt och delar ut glass.
FOTO: LÄSARBILD Personal har byggt en glassbil på en permobil som kör runt och delar ut glass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden