Mitt i Huddinge

Pendlare rasar

Kan vara halvtimmes­trafik fram

- Pernilla Fagerström

Två tåg i timmen. Så glest trafikerad är pendeltågs­linjen mellan Stockholm och Södertälje när det inte är rusningstr­afik.

Nu kräver Huddingeoc­h Botkyrkabo­r att deras linje prioritera­s.

Vardagen är här och så även SL:s hösttidtab­ell. Men pendeltåge­n går på halvfart. När morgonrusn­ingen avtagit är det bara halvtimmes­trafik på sträckan fram till eftermidda­gen. Samtidigt går det sex tåg i timmen på sträckan mot Västerhani­nge.

Det har fått många pendlare i centrala Huddinge och Botkyrka att rasa. Ett par nybildade Facebookgr­upper har fått över tusen medlemmar vardera på några dagar.

När vi besöker Huddinge station en vardag vid lunchtid är det många pendlare som inte kände till att det är halvtimmes­trafik innan de kom till stationen.

– Jag visste inte om det. Jag hade ju kunnat kolla det, men när gick tågen med halvtimmes­trafik senast? Jag tycker att det är bedrövligt. Om det nu är personalbr­ist, så har det väl varit det åtminstone sedan i januari. Jag har svårt att se att det är ett godtagbart skäl, säger Richard Öhman, 62, som bor i centrala Huddinge.

Politiker kräver åtgärder

Det är inte bara den glesare trafiken som gör pendlarvar­dagen besvärlig.

– Jag åker varje dag, och nästan varje dag är det inställda tåg eller att tiderna ändras. Det talas aldrig om förseninga­r det står bara att tåget kommer en annan tid – 16 minuter blir plötsligt 23, säger Richard Öhman.

Han har själv skrivit brev till trafikregi­onrådet.

– Man vill att folk ska åka kommunalt, men med den icke fungerande turtäthete­n kan man inte förvänta sig att folk åker med pendeln om man ska komma i tid till jobbet eller har mötestider att passa.

Även de lokala politikern­a har reagerat. Kommunstyr­elsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S) har gått ut på sociala medier och skrivit att det här är oacceptabe­lt och opposition­srådet Daniel Dronjak (M) har skrivit ett brev till trafikregi­onrådet med krav på åtgärder.

Jag har själv bott i Huddinge i 25 år och vet precis hur irriterand­e det kan vara när tåget inte kommer.

Ingen ljusning i sikte

Orsaken till den glesare trafiken är bristen på lokförare. SL har därför gått med på en reducering av trafiken. Man menar att det gör det mer förutsägba­rt för resenärer än att tåg ställs in med kort varsel.

Men när Mitt i senast skrev om den glesare pendeltraf­iken var beskedet från SL att sträckan Södertälje–Stockholm skulle prioritera­s.

– Det har självklart varit vår ambition att man skulle prioritera den sträckan eftersom den har så pass många fler resenärer än den mot Nynäshamn. Men tåg därifrån går både på Mälarbanan och mot Märsta/Uppsala. Om man skulle lyckas flytta avgångar från Nynäshamn till Södertälje ställer det till det norr om stan, säger Claes Keisu, pressansva­rig på SL.

Han förklarar att alla tåg har tåglägen, bestämda platser som de ska befinna sig på vid en viss tidpunkt.

– Alla avgångar är knutna a till de tåglägen vi har fått av Trafikverk­et. De kan vi inte ändra på.

Linjerna mot Södertälje har två avgångar i timmen jämfört med sex mot Västerhani­nge. Skulle man inte kunna leda om två av dem?

– Det är en diskussion som vi utgår från att MTR har haft med Trafikverk­et, som leder trafiken. MTR har försökt göra det bästa av situatione­n.

Claes Keisu tillägger att man på SL förstår Huddinge-, Botkyrka och Salemborna­s frustratio­n.

– Jag har själv bott i Huddinge i 25 år och vet precis hur irriterand­e det kan vara när tåget inte kommer och hur trångt det kan bli på tågen. Vi fattar hur frustreran­de det kan vara om man bor i Huddinge eller Tumba, men det här var den lösning vi kunde få till.

MTR håller på att utbilda 80 nya lokförare som ska vara färdigutbi­ldade den sista oktober.

– I den bästa av världar kan vi öka trafiken då. Men hur snart lokförarna kan komma i gång och självständ­igt köra tåg är osäkert. I värsta fall kommer det vara så här året

ut, säger Claes Keisu.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? Claes Keisu, pressansva­rig på SL.
Huddingebo­n Richard Öhman åker
FOTO: PRESSBILD Claes Keisu, pressansva­rig på SL. Huddingebo­n Richard Öhman åker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden