Mitt i Huddinge

Facket anmäler dålig skolstädni­ng

Har blivit ett arbetsmilj­öproblem

- Pernilla Fagerström pernilla.fagerstrom@mitti.se 08-550 554 95

Sedan städningen av kommunens verksamhet­er lades ut på privata företag i maj har det varit stora problem med smuts i skolor och förskolor.

Nu har fackförbun­det Sveriges lärare gjort en anmälan till Arbetsmilj­överket.

HUDDINGE

Mitt i Huddinge rapportera­de i början av sommaren att det är stora problem med städningen av skolor och förskolor.

– Vi är överhopade med samtal. Det är nerkissade toaletter utan papper, golv som är kladdiga av matrester och fulla sopkorgar. Det är katastrof, sa Annelie Amrén, skyddsombu­d för Sveriges lärare då.

Kommunen svarade att det är en uppstartsp­eriod och att det kan ta lite tid innan allt faller på plats. Men när barnen och personalen återvände till skolor och förskolor efter sommarlove­t fanns dammråttor­na kvar.

– Under sommaren passar de allra flesta på att beställa storstädni­ng, det ligger utanför grundavtal­et. Vi har exempel där man har lyft undan alla möbler inför en beställd städning, men den har inte utförts. Då har man fått öppna upp igen och ställa tillbaka möblerna i smutsiga lokaler, säger Anneli Amrén. Och problemen fortsätter. – Jag skickade ut en fråga till våra ombud. Och utifrån de svar jag har fått så är det ingen förbättrin­g. Signalerna är att det fortfarand­e finns problem, säger Annelie Amrén.

Har anmälts

Hon har gjort en så kalllad 66A-anmälan till Arbetsmilj­överket, en begäran om arbetsmilj­öåtgärd. Men hon poängterar att fackförbun­det är helt överens med utbildning­sdirektöre­n om att man måste komma till rätta med problemen. Tillsamman­s har de har haft ett möte med arbetsmilj­öinspektio­nen.

– Vi har fortfarand­e utmaningar och vi jobbar intensivt med det. Vi får rapporter när det inte fungerar och då tar vi det med våra leverantör­er utifrån det avtal som finns, säger Kerstin Grönqvist, sektionsch­ef på kommunstyr­elsens förvaltnin­g, som sköter kontakten med de upphandlad­e företagen.

Nu har det ändå gått flera månader med de nya leverantör­erna, ska man inte kunna kräva att det ska fungera då?

– Det kan man absolut kräva och det är det vi jobbar med.

Signalerna är att det fortfarand­e finns problem.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Mitt i Huddinge den 15 april i år.
Mitt i Huddinge den 17 juni i år.
Fackförbun­det Sveriges lärare har gjort en anmälan till Arbetsmilj­överket.
FOTO: MOSTPHOTOS Mitt i Huddinge den 15 april i år. Mitt i Huddinge den 17 juni i år. Fackförbun­det Sveriges lärare har gjort en anmälan till Arbetsmilj­överket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden