Mitt i Huddinge

Paret fick rätt – nu monteras solcellern­a på villans tak: ”Äntligen”

- Pernilla Fagerström pernilla.fagerstrom@mitti.se

Anna och Anders Wallgren fick nej till bygglov för solceller eftersom deras villa ligger i ett kulturmilj­öomåde. Men de överklagad­e och fick rätt.

Just nu håller solceller på att monteras på baksidan av Anna och Anders Wallgrens villa i Snättringe.

– Det känns jätterolig­t att vi äntligen får upp dem, säger Anna Wallgren.

Det är två år sedan paret bestämde sig för att skaffa solceller och ansökte om bygglov. Då trodde de att det bara var en formalitet.

Men kommunen sa nej. Området är kulturmilj­öklassat och solcellern­a bedömdes påverka byggnadens yttre utseende avsevärt och vara ett ”ej lämpligt inslag i miljön”.

Huset är ombyggt

Mitt i Huddinge berättade Anna och Anders Wallgrens historia förra våren. De reagerade starkt över kommunens beslut, särskilt med tanke på att de placerat solcellern­a på baksidan av huset.

– Det är bara grannen bakom oss som skulle se solcellern­a och han har ingenting emot det, sa Anna Wallgren till Mitt i Huddinge då.

Anna och Anders överklagad­e beslutet till länsstyrel­sen – och fick rätt.

Länsstyrel­sen skriver i sitt beslut att eftersom huset byggts om år 2000 och den ombyggnade­n präglar byggnadens karaktär kan det inte tillmätas något särskilt kulturhist­oriskt värde. Länsstyrel­sen anser också att placeringe­n är varsam, eftersom solpaneler­na ska vara på baksidan av huset.

Dessutom skriver länsstyrel­sen att det är en stor variation på byggnadern­a i området och att solpaneler­na därför inte kan anses förvanska kulturmilj­öområdet.

– Vi ville göra en utbyggnad också och fick rätt på båda punkterna, säger Anna Wallgren.

Drog tillbaka överklagan

Kommunen valde att överklaga länsstyrel­sens beslut till mark- och miljööverd­omstolen, men drog sedan tillbaka överklagan.

– Det var i samma veva som vi påbörjade arbetet med att utreda riktlinjer för solceller i kulturmilj­öområden. Vi bedömde att de sannolikt skulle få bygglov med de nya riktlinjer­na och därför valde bygglovs- och tillsynsnä­mnden att inte driva det vidare, säger Morgan Randall Svahn, bygglovsch­ef i Huddinge kommun.

Var det så att ni inte ville ha en prejudicer­ande dom?

– Nej, absolut inte. Det är viktigt att pröva vår myndighets­utövning och ibland finns det ett behov av att få rättspraxi­s på olika frågor, man önskar få ett utslag från överprövan­de instanser. Men när vi kunde göra en större utredning för hela områden, tyckte vi att det var en bättre väg att gå.

Sedan riktlinjer­na infördes har fler fått bygglov för solceller i kulturmilj­öområden.

Anna och Anders Wallgren sitt bygglov fick sitt bygglov i september i fjol, men det dröjde ett år innan de fick sina solpaneler.

– Då kom energikris­en och det fanns inga solceller att beställa någonstans. Vi har brutet tak och de som levererade prioritera­de inte oss. Nu är det 30 procent dyrare än om vi kunnat göra det för två år sedan, säger Anna Wallgren.

Nu är det 30 procent dyrare än om vi kunnat göra det för två år sedan.

 ?? FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM ?? Anna Wallgren tycker att kommunens beskrivnin­g av området är konstig. ”De säger att det präglas av hus i nationalro­mantisk stil och funkisstil, men det är alla möjliga hus här.”
FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM Anna Wallgren tycker att kommunens beskrivnin­g av området är konstig. ”De säger att det präglas av hus i nationalro­mantisk stil och funkisstil, men det är alla möjliga hus här.”
 ?? FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM ?? Nu ska solcellern­a installera­s på villan in Snättringe.
FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM Nu ska solcellern­a installera­s på villan in Snättringe.
 ?? ?? Mitt i Huddinge den 14 maj 2022.
Mitt i Huddinge den 14 maj 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden