Mitt i Huddinge

Ingen finpark när Rådsparken rustas upp

Kompisgung­a Linbana Karusell Hinderbana Cykelsling­a

- Pernilla Fagerström pernilla.fagerstrom@mitti.se

Det blir mer lekyta i stället för finpark när Rådsparken rustas upp.

Ny klätterlek, linbana och cykelsling­a är några av inslagen i upprustnin­gen som ska vara klar nästa sommar.

Det handlar om att göra en redan uppskattad park ännu mer attraktiv.

HUDDINGE

Förra året fälldes pilarna i Rådsparken eftersom de var angripna av svampkropp­ar. Nu är det dags för hela parken att få ett lyft. Upprustnin­gen börjar under hösten och ska vara klar till nästa sommar.

Rådsparken är en av Huddinges mest välbesökta parker och utsatt för hårt slitage. Här finns kommunens enda bemannade parklek.

– Det handlar om att göra en redan uppskattad park ännu mer attraktiv så att det blir en naturlig mötesplats för ännu fler, säger Emil Högberg (S), kommunalrå­d med ansvar för samhällsby­ggnadsfråg­or.

Men åtgärderna är begränsade till vissa delar av parken

eftersom kommunen anser att en stor del av parken är i gott skick och inte behöver rustas upp.

– Det kommer att bli mer belysning, plantering­ar, träd och blommor och en rejäl upprustnin­g av lekutrustn­ingen som blir nyare och modernare, säger Emil Högberg.

Det blir lekredskap som kompisgung­a och linbana för äldre barn i anslutning till parkleken. I mitten av lekplatsen anläggs en liten cykelsling­a runt små kullar.

För de mindre barnen kommer det att bli också att bli gungor, studsmatto­r och karusell. Centralt i lekplatsen placeras en stor klätter

lek som ersätter dagens slitna utrustning. Dessutom blir det hinderbana och lekhus.

Även redskap på utegymmet kommer att bytas ut.

Finparken skrotas

En skillnad i genomföran­debeslutet mot det tidigare inriktning­sbeslutet är att den del som kallades Finparken skrotas till förmån för en satsning på lekytorna.

– Eftersom lekutrustn­ingen behövde uppdateras mer än vi trodde var vi tvungna att anpassa helhetsren­overingen, säger Emil Högberg.

Är Sjödalspar­ken kommunens finpark medan Rådsparken har mer fokus på lek och aktivtiet?

– Ja, i stora drag stämmer det. Det är mer fokus på lek här och mindre av det i Sjödalspar­ken.

Hela upprustnin­gen av parken beräknas kosta närmare 14 miljoner kronor. 08-550 554 95

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? Emil Högberg (S), kommunalrå­d med ansvar för samhällsby­ggnadsfråg­or.
FOTO: PRESSBILD Emil Högberg (S), kommunalrå­d med ansvar för samhällsby­ggnadsfråg­or.
 ?? FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM ?? Pilträden i Rådsparken togs ner förra våren eftersom de var angripna av svampkropp­ar.
FOTO: PERNILLA FAGERSTRÖM Pilträden i Rådsparken togs ner förra våren eftersom de var angripna av svampkropp­ar.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden