Mitt i Huddinge

Glesare turer i busstrafik­en slår hårt mot Huddinge

Linje 705 påverkas mest när regionen ska spara pengar

- Pernilla Fagerström pernilla.fagerstrom@mitti.se 08-550 554 95

Flera av Huddinges busslinjer kommer att glesas ut eller ritas om när regionen ska spara pengar.

Linje 705 mellan Stuvsta och Solgård kommer bara att gå en gång i timmen när det inte är rusning och sista bussen ska gå klockan 22 på kvällen.

HUDDINGE

Inte nog med att pendeltågt­rafiken glesas ut. Nu blir det sämre med bussar i Huddinge också.

– Jag beklagar detta som kommer i en tid då vi Huddingebo­r redan är utsatta för en pågående pendeltågp g skris som också behöver höver hanteras skyndsamt, mt, säger Sara Heelge e Vikmång (S), kom- munstyrels­ens ord- förande.

Mitt i Huddinge ge berättade i våras as att flera busslinjer er föreslås läggas ner, få färre turer eller förändrade sträckning­ar. Bakgrunden är enligt SL ett ändrat resebeteen­de och minskade biljettint­äkter som har lett till ett tufft ekonomiskt läge efter pandemin.

En linje som påverkas är 705 mellan Stuvsta och Solgård. L Linjen får minskad turtäthet tur till 30-minuterstr­afik n i rusningsti­d n och övrig tid t kommer den bara b att gå en gång it timmen.

”O Oroar mig”

Bussen kommer dessutom att börja gå senare på morgonen och sluta gå tidigare på kvällen. De nya tiderna blir 6–22 på vardagar och 9–22 lördag och söndag.

– Jag bekymrar mig över

SL:s neddragnin­gar i busstrafik­en och är särskilt orolig över neddragnin­garna på busslinje 705 mellan Stuvsta och Solgård. Det påverkar många resenärer som inte har några andra alternativ än att ta egen bil, säger Sara Heelge Vikmång.

Flera andra busslinjer som går genom Huddinge påverkas också.

– En god kollektivt­rafik i Huddinge kommun är en förutsättn­ing för fortsatt tillväxt, bostadsbyg­gande och för att vi ska klara klimatmåle­n, säger Sara Heelge Vikmång.

Förändring­arna i busstrafik­en gäller från och med den 11 december.

Jag beklagar detta som kommer i en tid då vi Huddingebo­r redan är utsatta för en pågående pendeltågs­kris.

 ?? FOTO: ANNA LUDVIGSSON ?? Resande från Huddinge C och Flemingsbe­rg får det ännu svårare att nå Kungens kurva. Men ändå planeras det för utbyggnad av Kungens kurva. Vem ska åka dit då? Alla som har bil? Hur kan detta resultera i en levande kommun, en klimatsmar­t kommun?.
Skandal! Vart tog det där med att tänka på miljön, åka kollektivt och inte ta bilen vägen?
Om man vill att folk ska resa kollektivt, måste det finnas kollektivt­rafik som inte tar längre tid än motsvarand­e bilresa och möjlighet till spontana resor. En buss som går 1 gång i timmen är inte det. 172 från Högdalen åkte jag då och då för några år sedan. Alltid proppfull i rusningen...
Buss 705 mellan Stuvsta och Solgård är för många resenärer enda bussen som tar dem till pendeltåge­t. Kommentare­rna är hämtade från Mitt i Huddinges Facebook-sida.
FOTO: ANNA LUDVIGSSON Resande från Huddinge C och Flemingsbe­rg får det ännu svårare att nå Kungens kurva. Men ändå planeras det för utbyggnad av Kungens kurva. Vem ska åka dit då? Alla som har bil? Hur kan detta resultera i en levande kommun, en klimatsmar­t kommun?. Skandal! Vart tog det där med att tänka på miljön, åka kollektivt och inte ta bilen vägen? Om man vill att folk ska resa kollektivt, måste det finnas kollektivt­rafik som inte tar längre tid än motsvarand­e bilresa och möjlighet till spontana resor. En buss som går 1 gång i timmen är inte det. 172 från Högdalen åkte jag då och då för några år sedan. Alltid proppfull i rusningen... Buss 705 mellan Stuvsta och Solgård är för många resenärer enda bussen som tar dem till pendeltåge­t. Kommentare­rna är hämtade från Mitt i Huddinges Facebook-sida.
 ?? FOTO: ANGIE GRAY ?? Sara Heelge Vikmång (S).
FOTO: ANGIE GRAY Sara Heelge Vikmång (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden