Mitt i Huddinge

Vem tar ansvar för vår verksamhet?

-

Vi är 11 funktionsh­inderfören­ingar som gemensamt håller till i Föreningen Rådsalen på Rådstuguvä­gen 19/ Fullersta torg i Huddinge och nu planeras delar av våra lokaler att rivas i projektet Udden 8. En gemensam samlingslo­kal och köket ska bli kvar, men alla våra enskilda kontor, övriga mötesrum samt förvarings­ytor ska jämnas med marken. Var vi ska få finnas under eventuell rivning och nybyggnati­on vet vi inte. Var vi ska få finnas när allt är färdigstäl­lt, vet vi inte heller. Det förslag vi har hört ryktesväga­r är att vi ska få samsas i ett kontorslan­dskap. Ett nytt och fräscht kontorslan­dskap kan för många låta fantastisk­t, men för oss är det katastrof!

Tänk dig att fylla detta rum

med ett antal personer från varje förening som ska försöka ha möten samtidigt. Några med synskada som använder syntetiskt tal, några med hörselneds­ättning som behöver stänga ute störande ljud, några med neuropsyki­atriska funktionsn­edsättning­ar som behöver minimera distrahera­nde intryck, några med fysiska hjälpmedel i form av elrullstol eller liknande. Nog för att vi uppskattar varandra och vår gemenskap, men att begränsa oss till samma fyra väggar på heltid är inte rimligt.

Vi är alla olika och har olika behov – en gemensam yta fungerar inte!

Vem tar ansvar för att rullstolst­axin kan köra tillräckli­gt nära entrén? Vem tar ansvar för att våra förvarings­ytor är tillräckli­gt stora för de kylar och frysar som krävs till specialanp­assade aktivitete­r? Vem tar ansvar för att vår verksamhet, som hjälper och skapar gemenskap för tusentals medlemmar, får möjlighet att finnas kvar?

Allt vi ber om är att bli hörda och att våra behov blir tagna på allvar.

Funktionsh­inderförni­ngarna i Föreningen Rådsalen genom Johanna Alstad, Attention Huddinge-Botkyrka-Salem och Pia Torstensso­n, Neuro St Botvid

Ett nytt och fräscht kontorslan­dskap kan för många låta fantastisk­t, men för oss är det katastrof!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden