Mitt i Kista

VECKANS TISTEL:

- R Lindberg

Stockholms stad satsar 10 miljoner kronor på att rusta upp sex otrygga torg. Men det finns inga otrygga platser!

Det är vissa personers närvaro som gör platserna otrygga. Börja med att ta bort dessa, sedan blir uppfräschn­ingen verklighet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden