FRÅ­GAN

Kistadirekt - - HEJ KISTA · TIPSA OSS! -

· So­len ski­ner över sta­den och se­mestern när­mar sig med storm­steg. Men vad är det bäs­ta med som­ma­ren?

Lil­ly Zhang, 10, och Yan Sang, 35:

– Att det är varmt och att man kan ba­da, sä­ger Lil­ly.

Han­nes Wret­ling Fris­tedt, 12:

– Att det är varmt och att det finns fler val­möj­lig­he­ter än på vin­tern, som nö­jes­fält. Nu är ju Grö­nan stängd, men det finns mas­sa ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter.

Na­ta­lie Anou­ti och Ronak Fa­raj, 23:

– Väd­ret. Att det är ljust och att man in­te be­hö­ver ha så myc­ket klä­der, sä­ger Ronak.

Sig­ne, 5, och So­fia Al­mén, 38:

– Att man kan ba­da och le­ka, sä­ger Sig­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.