Bi­lal Hus­se­in blev der­by­hjäl­te

Kistadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

HUSBY. Hus­by­so­nen Bi­lal Hus­se­in gjor­de sitt förs­ta all­svens­ka mål här om vec­kan, och blev där­med der­by­hjäl­te när AIK be­seg­ra­de Ham­mar­by med 2-0 in­för tom­ma läk­ta­re på Te­le2 Are­na.

Det var i ja­nu­a­ri 2018 som 20-åring­en skrev på A-lags­kon­trak­tet med AIK, dit han kom som 14-åring från Broms­tens IK. I april 2018 gjor­de han all­svensk de­but på Fri­ends are­na mot Si­ri­us, men där­ef­ter blev det in­te fler mat­cher den sä­song­en. I fjol ha­de han tio star­ter och sex in­hopp i all­svens­kan.

Hus­se­in själv sa ti­di­ga­re i år till Fot­boll­s­ka­na­len att han tror sig kun­na ta en or­di­na­rie start­plats i AIK i år, och dess­utom få sitt sto­ra ge­nom­brott i all­svens­kan.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MÅL. Bi­lal Hus­se­in har gjort sitt de­but­mål i all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.