Kom­mer co­ro­na­popcor­nen på bil­den att fin­nas till för­sälj­ning, el­ler ry­ker de till följd av att ki­os­kens ut­bud an­pas­sas?

Kistadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

Lä­sa­re på Fa­ce­book har fun­de­ring­ar ef­ter att ha sett vår ar­ti­kel om att bi­o­gra­fer­na snart öpp­nar igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.