Lär dig ska­te­board i Kis­ta i juli

Kistadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

KIS­TA. Grön­landspar­ken i Kis­ta har un­der vå­ren och för­som­ma­ren va­rit ett cent­rum för Kis­ta stre­et­food park med food­trucks och mat.

I takt med att folk går på se­mes­ter gör dock även ser­ve­ring­en det ett tag. Un­der ti­den kom­mer man istäl­let att ar­ran­ge­ra ska­te­board­sko­la i par­ken, i sam­ar­be­te med Stock­holm ska­te na­tion, som van­ligt­vis lär ny­an­län­da att åka ska­te­board.

Al­la ons­da­gar i juli mel­lan kloc­kan 10-12 kom­mer coacher, brä­dor och hjäl­mar att fin­nas på plats, och det är ba­ra för ny­fik­na att dy­ka upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.