RÄTTELSE.

Kistadirekt - - NYHETER · KISTA · RINKEBY · TENSTA -

I Som­marDi­rekt för­ra vec­kan skrev vi att man kun­de cyk­la på Sörm­lands­le­den, det stäm­mer in­te. Sörm­lands­le­den med­de­lar att det en­dast är tillå­tet att vand­ra på sträc­kan, då cyk­ling sli­ter för myc­ket på mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.