Konst­fre­da­gar

Kistadirekt - - NYHETER · JÄRVA -

○ Drop in var­je fredag till 7 au­gusti: 11.00–13.00, 8–11 år, 15.00–17.00, 12–16+ år

○ Gra­tis att del­ta, gra­tis fi­ka

○ Del­ta­gan­de konst­nä­rer: Mak­da Em­baie, konst­hal­lens för­med­la­re samt konst­när med in­tres­se för språk och min­ne, Sand­ra Sa­e­di, ut­bil­dad mo­de­de­sig­ner från Beck­mans De­sign­hög­sko­la, Yl­va Wes­terlund och Mats Adel­man, som till­sam­mans ar­be­tar med konst ut­i­från eko­lo­gi och na­tur samt He­le­na Lund Ek, må­la­re med fo­kus på por­trätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.