Isa­tou Ays­ha Jo­nes

Kistadirekt - - BILDSPECIA­L · JÄRVA -

○ Ål­der: 34

○ Bor: Tens­ta

○ Fa­milj: Tre barn

○ Gör: Sty­list, fö­re­lä­sa­re, ma­ke up-ar­tist, plats­chef på He­lio i Kis­ta, in­flu­encer, dri­ver ca­te­ring­fir­ma, kläd­mär­ke och nät­ver­ket/di­gi­ta­la platt­for­men ”Sig­na­tu­re re­ports”, an­ord­nar var­je tis­dag di­gi­ta­la de­mon­stra­tio­ner för Black li­ves mat­ter Swe­den, varav den förs­ta (rik­tad till USA:s am­bas­sad i Stock­holm) nåd­de över en mil­jon män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.