Förbifart Stock­holm

Kistadirekt - - NYHETER · JÄRVA -

○ Un­der vå­ren bygg­des två nya bro­ar över Mäl­ar­ba­nan och E18 i Hjuls­ta. Ar­be­tet är en del av Förbifart Stock­holm, en sträc­ka på 21 kilo­me­ter där 18 kilo­me­ter be­står av sex­fi­li­ga mo­tor­vägs­tunn­lar. Fem tra­fik­plat­ser upp­förs längs sträc­kan: Hägg­vik, Akal­la, Hjuls­ta, Vins­ta, Lovö och Kung­ens kur­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.