Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

Kistadirekt - - KORSORD · KRYSSA & VINN · VECKA 27 -

○ Täv­la med Di­rekt­press! Var med i kam­pen om två bio­bil­jet­ter – ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

○ Täv­la ge­nom att skic­ka in kod­or­den, namn och din adress till korsord@di­rekt­press.se – el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen

”Korsord, Di­rekt­press, Box 5290, 102 46 Stock­holm”

○ Se­nast på tis­dag den 7 juli 16.00 vill vi ha din lös­ning.

○ För­ra vec­kans vin­na­re: Lou­i­se Lind­ström, Stock­holm.

FÖR­RA VEC­KANS LÖS­NING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.