Mi­ni­mikrav på ett gil­tigt kon­trakt

Kistadirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

○ Bosta­dens pris.

○ En över­lå­tel­se­för­kla­ring.

○ Un­der­skrift av kö­pa­re och säl­ja­re.

VID KÖP AV BOSTADSRÄT­T:

○ Ob­jek­tets adress.

○ Lä­gen­hets­num­mer.

○ För­e­ning­ens namn och or­ga­ni­sa­tions­num­mer.

VID KÖP AV HUS:

○ Ob­jek­tets fas­tig­hets­be­teck­ning.

○ Kö­pe­kon­trak­tet in­ne­hål­ler of­ta fler be­stäm­mel­ser, men en­ligt lag så är det des­sa punkter som mås­te stå med för att det ska vara gil­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.