Fler och fler rör sig ute den­na som­mar av na­tur­li­ga skäl. Men det är omöj­ligt att hål­la av­stånd på gång­ba­nor där cyklar och elscoot­rar of­ta står par­ke­ra­de, istäl­let för på de för des­sa for­don hän­vi­sa­de plat­ser­na.

Kistadirekt - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT KOLLEKTIVT­RAFIK GEMENSKAP -

Ano­nym

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.