”Är ni in­te räd­da om era eg­na liv?”

Kistadirekt - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT KOLLEKTIVT­RAFIK GEMENSKAP - Yvon­ne

Hal­lå ni som pro­me­ne­rar och tras­kar rakt ut i cy­kel­ba­nan ut­an för­var­ning. Ni som är helt in­ne i er egen värld med ögo­nen för­sjunk­na i era te­le­fo­ner. Gär­na ock­så med hör­lu­rar för öro­nen så att ni in­te hel­ler hör när jag hoj­tar på er. Var­je dag jag cyklar är jag med om er och mås­te på al­la tänk­ba­ra sätt för­sö­ka und­vi­ka att kö­ra på er. För­sö­ker hoj­ta och plinga men ni är helt okon­takt­ba­ra.

Är ni in­te räd­da om ert eget liv? Snäl­la, kan ni an­vän­da gång­ba­nor­na som finns istäl­let? Och se er för näs­ta gång ni tän­ker tras­ka rakt ut fram­för oss som cyklar. Själv är jag en per­son som bå­de cyklar, pro­me­ne­rar och kör bil så jag tror mig ve­ta hur man bäst be­ter sig för att vi­sa om­tan­ke och re­spekt för varand­ra.

Även många av er som cyklar tycks ha fullt upp med era mo­bi­ler istäl­let för att kon­cen­tre­ra er på hur ni cyklar. SLÄPP TELEFONERN­A! Och ni i bi­lar­na som hål­ler på med era mo­bi­ler istäl­let för att kö­ra bil på ett an­svars­fullt sätt och dess­utom har glömt att bi­lar­na är ut­rus­ta­de med blin­kers.

SLÄPP TELEFONERN­A!

FO­TO: ERIK SI­MAN­DER

SE UPP! In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker cy­klis­ter, gå­en­de och bil­fö­ra­re ska vara mer när­va­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.